به گزارش ترجمان صبح، مسابقات قهرمانی استانی آذربایجان‌شرقی، مسابقات تیراندازی با کمان استان آذربایجان‌شرقی به میزبانی شهرستان ملکان در دو بخش آقایان و بانوان و در ۳ رشته ریکرو، کامپوند و کمان سنتی با حضور ۵۰ کماندار، مسوولان شهرستان ملکان و استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

نتایج بخش آقایان به شرح زیر است:

ریکرو:

نفر اول: سعید عبدالهی

نفر دوم: یاسین سکوتی

نفر سوم: صمد سخنور

کامپوند:

نفر اول: روح‌اله صدر کریمی

نفر دوم: مهرداد موسوی

نفر سوم: اشکان صفری

کمان سنتی:

نفر اول: محمود مولائی

نفر دوم: قادر آقازاده

نفر سوم: محمد قاسمی

نتایج بخش بانوان به شرح زیر است:

ریکرو:

نفر اول: شقایق کبیری

نفر دوم: سپیده بهدری

نفر سوم: زینب خطیری

کامپوند:

نفر اول: فاطمه احدی

نفر دوم: فرزانه عسگری

نفر سوم: هانیه بهشتی

کمان سنتی:

نفر اول: زهرا نورانی

نفر دوم: زهرا ملکی

نفر سوم: زکیه جهانگیری