به گزارش ترجمان صبح، تیم تبریزی مقام سوم کشوری را بین ۷ استان به خود اختصاص داد.

در مسابقات کشوری هندبال دختران ، تهران مقام  اول،  ملایر دوم و  تبریز مقام سوم شد.