به گزارش ترجمان صبح، این ایستگاه در انتهای بلوار دکتر حسابی، جنب پارک صائب تبریزی، در محل ایستگاه آتش نشانی راه اندازی شده و انجام عملیات ضدعفونی تاکسی ها بر عهده آتش نشانان خواهد بود.

بر این اساس، رانندگان تاکسی از فردا می توانند جهت ضدعفونی خودروهای خود به این محل مراجعه کنند.