به گزارش ترجمان صبح، سیدمحمدحسین بلاغی، رئیس حوزه هنری استان در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه شهدا در نزد پروردگار اظهار کرد: چهره های نورانی شهدا در آخرت، آنان را از سایر انسان های روی زمین، جدا می کند؛ خوشبختانه مادران شهدا نیز در کنار فرزندان خویش خواهند بود چرا که همواره دعای شهدا شامل حال مادرشان است.

وی با بیان اینکه مردم و مسئولان به ویژه جوانان باید ادامه دهنده راه شهدا باشند، ادامه داد: مردم و مسئولان باید از زندگی شهدا الگو گرفته و در راه اسلام و مومنان قدم های موثری بردارند.

بلاغی در ادامه تصرح کرد: دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری آذربایجان شرقی در این راستا، اقدام به تهیه و تنظیم کتاب های تاریخ شفاهی مادران شهدا کرده که امیدواریم این کتاب در نخستین فرصت آماده بهره برداری شود.

در ادامه این دیدار، مادر شهید اکبر اسدی با بیان اینکه این شهید، فرزند نخست خانواده بود، اظهار کرد: شهید اکبر اسدی متولد ۱۳۴۵ بود و در اوایل دوران هشت سال دفاع مقدس به دلیل سن کمش، بارها از سوی پایگاه مسجد به حضورش در جبهه های جنگ ممانعت شده بود اما روزی روبروی پدرش ایستاد و گفت که اگر شما رضایت نامه را امضا کنید، می توانم به جبهه بروم.

وی افزود: فرزندم، انسان کم حرفی بود و در سال های جنگ، بارها مجروح و به عقب برگردانده شده بود؛ روزی مصدومیت وی به حدی بود که نمی توانست با دستش، وسیله سنگینی را جابجا کند و از اینکه نمی توانست به جبهه های نبرد بازگردد بسیار ناراحت بود که من دستم را روی شانه هایش گذاشتم و گفتم سربازی برای ارتش دو سال است اما سربازی برای امام زمان (عج) تا آخرین قطره خون ماست، که اشک در چشمانش حلقه زد.

مادر شهید همچنین ادامه داد: بالاخره بعد از استراحت کوتاهی، وضعیت دستش کمی بهتر شد و به جبهه های جنگ بازگشت که روز بیستم دی ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچی به درجه شهادت نایل شد.

وی با بیان اینکه این شهید همواره متعقد بود مسئولیت ما بعد از شهدا سنگین خواهد شد، تصریح کرد: مردم و مسئولان همواره باید ادامه دهنده راه شهیدان باشند؛ شهید اکبر اسدی در وصیت نامه خود همواره به خواهران خود توصیه می کرد که حجاب خود را رعایت کنند که ما نیز باید به این مسئله اهمیت ویژه ای قائل باشیم.