به گزارش ترجمان صبح، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از آغازین روزهای انقلاب، هنرمندان متعهد،  همقدم و همدوش مردم به میدان آمدند و روح تعهد را در کالبد هنر خویش دمیدند. هم آنان که در هشت سال جنگ تحمیلی ، هنر خویش را به سنگر آوردند و هم قسم با شاهدان شهید، حماسه های بزرگ این سرزمین را جاودانه کردند. آنچه آنها را به میدان آورد نه تکلیف اداری که انگیزشی الهی و انقلابی بود که آنها را تا پای شهادت نیز همراهی کرد. به راستی کدام وظیفه و تکلیف میتواند چنین عاشقانه هنر را به صحنه بیاورد جز عشق به آرمانهای بلند انقلابی که ریشه در ولایت و عاشورا دارد چندانکه سید شهیدان اهل قلم در جهاد هنری از سیم خاردار نفس عبور کرد و فارغ از هر تکلیف و وظیفه دنیایی و مادی و تنها با تکیه بر روحیه جهادی خویش در سنگر هنر ایستاد و اوج هنر خویش را در شهادت به تصویر کشید تا آوینی ها و جهادگران هنرمند این انقلاب ، در پرتو این چراغ روشن، مسیر جهادی خویش را پیدا کنند.

اینک در گام دوم انقلاب که تجلی عزت مداری، اقتدار، پیشرفت و شکوه ایران اسلامی است ، باور داریم که توسعه و پیشرفت تنها با اتکال به روحیه و تفکر انقلابی و جهادی امکان پذیر است . تفکری که برخاسته از اندیشه های عاشورایی است و چون درختی ریشه دار، سر به آسمان اقتدار می ساید و میوه هایش را به مردم هدیه میکند. هنر جهادی ، هنری است همیشه در صحنه که دوشادوش مردم ، بن بست های واهی و قالب های منفعل را درهم میشکند. هنری با مردم و برای مردم که ظرفیتهای خویش را باور دارد و همین باور عزت مدارانه و روح جهادی است که دشمن را به وحشت انداخته است.

به یقین نقش هنرمندان بسیجی و جهادی در عرصه  خدمت رسانی ، خدمتگزاری و رفع محرومیت ها  نقش بی بدیلی  است که بستر و اسباب همگانی شدن فرهنگ کار و خدمت جهادی در جامعه خواهد شد و این روایت هنر انقلاب است  به پرچمداری آوینی های زمان که با نگاهی انقلابی و جهادی هنری، رزم آفرین و پر اقتدار ایستاده اند .

روز هنر انقلاب اسلامی و روز بسیج هنرمندان را که به نام سید شهیدان اهل قلم، شهید سیدمرتضی آوینی( ره) مزیّن و امسال مقارن با فرخنده روز میلاد منجی عالم بشریت است به تمام هنرمندان بسیجی تبریک و تهنیت عرض می نمایم . سازمان بسیج مستضعفین کشور در حمایت از سازمان بسیج هنرمندان به عنوان سازمان پیشگام و پیشرو در فعالیتهای جهادی هنرمندان که در جریان سازی هنری در تمام برهه های انقلاب و تعالی هنر فاخر ایرانی اسلامی و شکل دهی جبهه ی هنری و ادبی انقلاب با تربیت هنرمندان تراز انقلاب اسلامی ، گامهای موثری برداشته است، از هیچ حمایت و پشتیبانی دریغ نخواهد کرد. ایران اسلامی به هنرمندان بسیجی و متعهد که عاشقانه علم هنر خویش را در خط مقدم جنگ نرم بر شانه گرفته اند و در صف منتظران واقعی حضرتش در زیر سایه ی ولایت ایستاده اند میبالد. از درگاه ایزد منان، توفیق روز افزون، برای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برابر منویات مقام معظم رهبری مسئلت دارم.