به گزارش ترجمان صبح، دادگستری تبریز یکی از مراکز پرتردد شهر است که دو دستگاه تونل ضدعفونی توسط شهرداری تبریز در ورودی‌های این اداره کل نصب و راه اندازی شد.

همچنین دو دستگاه ضد عفونی افراد در ورودی بیمارستان‌ امام رضا(ع) و یک دستگاه در ورودی بیمارستان سینای تبریز نیز نصب و آغاز به‌کار کرد.

ورودی شهرداری مرکز تبریز، شهرداری منطقه ۱ و ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی نیز در این طرح، شاهد نصب و راه اندازی تونل ضدعفونی کننده با سیستم ازن بود که در ادامه این تونل در دیگر مناطق شهرداری نیز احداث می‌گردد.

علاوه بر نصب تونل ضدعفونی افراد در ادارات و دستگاه‌های دولتی، یک دستگاه سیستم ضدعفونی خودرو نیز در محل ایستگاه ۲۲ آتش‌نشانی تبریز نصب شده است که به ارائه خدمت می‌پردازد.

سیستم ضدعفونی کننده ازنی، روشی نوین در این عرصه است که هفته گذشته برای اولین بار در تبریز رونمایی شد.