به گزارش ترجمان صبح، قاسم جعفروند هدف از تولید و توسعه پرورش سیست و بیوماس آرتمیای دریاچه ارومیه را حفظ ذخائر ژنتیکی این موجود با ارزش دریاچه در جهت پایداری تولید، رشد اقتصادی و رونق اشتغال مولد حاشیه دریاچه دانست و گفت: اراضی حاشیه دریاچه ارومیه که دارای خاک شور و غیر قابل زراعی هستند و آب شور و لب شور در این اراضی موجود است از این پتانسیل به‌خوبی می‌توانیم در جهت تولید آرتمیا استفاده کنیم.

 وی ادامه داد: سیست و بیوماس آرتمیا غذای مصرفی انواع آبزیان به‌ خصوص میگو و ماهی است و سالانه جهت تامین سیست آرتمیای مورد نیاز جهت تولید و تغذیه مزارع پرورشی میگو و ماهی مجبور هستیم آن را با واردات به کشور و خروج ارز از کشورهای دیگر اقدام کنیم.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در سال گذشته سه منطقه از استان از جمله رحمانلوی شهرستان عجبشیر، شرفخانه شهرستان شبستر و دشت تبریز ( شهرستان اسکو ) برای این منظور در نظر گرفته شد و در سال جاری طرح رحمانلو با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مساحتی به وسعت ۵۰ هکتار و توان تولید سالانه ۳۰ تن بیوماس و چهار تن سیست در سال، همچنین طرح شرفخانه شبستر در مساحتی به وسعت ۴۰ هکتار و با توان تولید ۲۰ تن بیوماس و سه تن سیست در سال با سرمایه‌گذاری شهرداری منطقه و به لحاظ پتانسیل بالقوه منطقه طرح دشت تبریز با امکانات زهکشی و چاه‌های موجود و استخرهای آماده در برنامه کاری برای شروع عملیات اجرایی شیلات استان قرار دارد .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، جعفروند گفت: با کشت سیست آرتمیای دریاچه ارومیه در ۲۰ هکتار از طرح تولید و پرورش سیست و بیوماس شهرداری بندر شرفخانه شهرستان شبستر، استان آذربایجان شرقی در سال جهش تولید عملاً وارد فاز اجرایی طرح‌های مورد نظر تولید این منبع پر ارزش شیلاتی در حاشیه دریاچه ارومیه می‌شود.