به گزارش ترجمان صبح، فوت افراد زمینه و بهانه ای برای تبدیل شدن چهره شهر به ویترینی از بنرهای ترحیم و تسلیت می گردد.

جالب اینجاست که کمتر دیگران را از خبر خوش به دنیا آمدن فردی با تبلیغات جدید باخبر می کنیم ولی به محض از دنیا رفتن فردی ، تمام شهر و یا دست کم کوچه و دیوار منزل فرد متوفی ، آذین می شود به بنرهای اطلاع رسانی از دنیا رفتن آن فرد مرحوم یا مرحومه.

به عقیده خیلی ها ، صرف نظر از دید نازیبایی که این مسئله به چهره ی شهر می بخشد ، موج منفی و تاثر و اندوهی که خواسته و ناخواسته به ذهن بیننده متبادر می کند ، در این وانفسای اقتصادی و اجتماعی جامعه و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری به ایجاد شور و نشاط اجتماعی، لزوم آرامش و شادی و نشاط بخشی به شهروندان از بایسته های یک شهر بوده و هست .

علیرغم تاکیدات و آموزه های متعالی دین اسلام مبنی بر تذکر و یادآوری کوچ و رحلت از این دنیای فانی ،آنچه مدنظر است ، این می باشد که اطلاع رسانی فوت یک شهروند باید در حد و سطحی از اجرا باشد که برای همه شراکت در غم به بار نیاورد و به عبارت دیگر بیاییم به جای اینکه دیگران را در غم خویش شریک کنیم ، آنها را از شادی هایمان باخبر سازیم و به همدیگر انرژی و افکار و اخبار مثبت و سالم و سازنده منتقل کنیم.

لذا در همین راستا با عنایت به نارضایتی های عده کثیری از شهروندان در جهت ازدحام و نابسامانی بنرهای تسلیت در شهر سردرود،طی پیشنهاد روابط عمومی شهرداری و مصوبه ی شماره ۵/۱۳۸۰ مورخ ۹۹/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر سردرود نصب بنر های تسلیت متوفیان صرفا به تعداد یک عدد از سه الی هفت روز در مقابل منزل متوفی مقدور خواهد بود و در صورت نصب بیش از یک مورد ضمن اخطاریه لازم تا ۲۴ ساعت بنر مذکور جمع آوری خواهد گردید.
امید است شهروندان محترم نیز خادمین خود در شهرداری سردرود را در این امر یاری فرمایند.

یادداشت از شاهین نظری