به گزارش ترجمان صبح، برای نخستین بار درکشور دستگاه تبدیل فرکانس گل و گیاهان به صوت اختراع شده که تکنولوژی‌ آن در دست معدود کشور‌های جهان است.
این دستگاه با تبدیل فرکانس‌ گل ‌ها به صوت حالات و احساسات آنها را به نمایش می‌گذارد که در ساخت آن ۷ نفر از متخصصان الکترونیک و موسیقی فعالیت داشته اند .

یکی از مخترعان دستگاخ تبدیل فرکانس گل و گیاه به صدا محرم محمد زاده عضو شورای شهر تبریز است .
براساس اعلام تیم اختراع کننده تبدیل فرکانس‌های دریافتی از گیاهان به واج‌های گفتاری تا ۱۵ سال آینده امکان پذیر خواهد بود.
لازم به ذکر است این دستگاه در زمینه‌های نگهداری گل و گیاه، پزشکی و سایر زمینه های مختلف کاربرد دارد.