به گزارش ترجمان صبح، جواد رحمتی با قدردانی از نقش تاثیرگذار پارک علم و فناوری و شرکت های فناور در رشد و توسعه علمی و اقتصادی استان، گفت: معاونت عمرانی استانداری برای حل مشکلات پارک در حوزه فضای کالبدی اهتمام جدی دارد.

رئیس پارک علم و فناوری استان هم در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پارک در راستای توسعه اکوسیستم فناوری در استان، خواستار همکاری دستگاه های مسئول برای پیشبرد عملیات عمرانی محوطه سازی و واگذاری اراضی مجتمع عصر انقلاب به شرکت های متقاضی و تامین فضای لازم برای راه اندازی کارخانه نوآوری در استان شد.

در این بازدید همچنین طرح گرنت رشد (اعتبار تحقیقاتی توسعه محصول) رونمایی شد.