به گزارش ترجمان صبح، مسعود فقیه دینه‌وری در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر مردم پروتکل‌های بهداشتی مورد تاکید وزارت بهداشت را رعایت نکنند، روزهای خوبی در انتظارمان نخواهد بود. همکاران ما پنج ماه است در بیمارستان‌ها در خط مقدم مبازره با این بیماری و در معرض آلوده شدن با کرونا قرار دارند.

وی متذکر شد: خستگی کادر درمان یکی از نگرانی‌های ما بوده و مسلما با ادامه روند کنونی مجبور هستیم که ظرفیت تخت‌هایمان را در آینده افزایش دهیم که این اقدام هم ارائه سایر خدمات در بیمارستان امام رضا (ع) را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: این مرکز آموزشی درمانی بخش عظیمی از خدمات تخصصی و فوق تخصیی استان را تحت پوشش قرار می‌دهد، بیمارستان آمادگی پذیرش تعداد بیماران بیشتری را هم دارد، اما ظرفیت زیاد بیمارستان امام رضا (ع) نباید باعث شود که تعدادی از مردم، پروتکل‌های بهداشتی را به این بهانه رعایت نکنند.

 دینه‌وری در خاتمه متذکر شد: بیشترین عارضه کرونا متوجه خود بیماران و خانواده‌هایشان است، این بیماری پیرو جوان و فقیر و ثروتمند نمی‌شناسد و در روزهای گذشته باعث شد تا افراد شاخصی را در استانمان از دست بدهیم.