داریوش حکیمی در گفت و گو با ترجمان صبح در خصوص آمار مبتلایان مجموعه آموزش و پرورش در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: آمار دقیقی از همکاران ستادی و نواحی نداریم چرا که گاها افرادی مشکوک به کرونا اعلام می شوند که شاید درست نبوده و شاید گاهی به صورت خفیف دچار این بیماری بوده باشند.

وی افزود: طبق گزارشات از همکاران حوزه ستادی ۶ نفر مشکوک به کرونا بودند که نتیجه آزمایش ۴ نفر به صورت قطعی اعلام شده و در نواحی آموزش پرورش در استان نیز ۱۲ نفر درگیر این ویروس شده اند.

رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه در اوایل شیوع ویروس کرونا در استان دو نفر از فرهنگیان در شهرهای مرند و مراغه متاسفانه در اثر این ویروس فوت کردند.

وی افزود: استرس ناشی از این ویروس باعث شده تا افرادی که به کووید ۱۹ مبتلا می شوند، موضوع بیماری خود را پنهان کنند برای عدم بروز این بیماری چندین روز مرخصی می گیرند.

حکیمی با اشاره به اقدامات این اداره کل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مجموعه آموزش و پرورش استان، یاد آور شد: این اداره کل در اولین اقدام خود، ستاد استانی مدیریت و مبارزه با کرونا تشکیل داد.

وی اقدامات آموزش و پرورش استان در راستای جلوگیری از شیوع کرونا موثر دانست و گفت: قبل تخصیص بودجه برای شیوع کرونا از طرف وزارتخانه، آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ۱۶۰ میلیون تومان از منابع مالی استان جهت خرید مواد بهداشتی و ضد عفونی اقدام به توزیع مدارس کم برخوردار کرده بود.

رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از کمک مالی ۴ میلیاردی دولت برای تامین مواد بهداشتی و ضدعفونی کلیه مدارس دولتی استان در اوایل شیوع این بیماری خبر داد.