به گزارش ترجمان صبح، تبریز کهن ، تبریز اولین ها و تبریز باش اوجا و هزاران تبریز دیگر ناگفته و گفته ها ، کاغذ را گاه به تبسم و گاه به اشک می آورد.

تبریز و تاریخ پر فراز و نشیب اش و مردمان قهرمان و آگاه اش که اولین پایتخت نشین جهان تشییع را به عنوان دارند ، مجاهدان مشروطه اش ، از ستارخان ، باقرخان ، حسینخان ، زینب پاشا و شیرزنان و بزرگمردانش که از برای نوشتن رادمردی شان عاجزم.

چگونه بنویسم از سرداران عاشورایی و پاسداران حریم ولایت و عزت و شرف آن ، آقا مهدی باکری ، تجلایی ، یاغچیان و شفیع زاده ها و میراث داران راه پر عزتشان ، بیضایی ، جوانی ، گلزار و فخیمی و اکبری های آن که اینان درس انسانیت و ایثار و عزت را برایمان صرف کرده و دنیای فانی را به سخره گرفته و دل از هر آنچه غیر رضای دوست بود دست کشیدند و پرواز کردند.

تبریز شهر علامه ها ، شهر شهدای محراب ، شهر شعراء و عارفان ، شهر هنر ، شهر بدون گدا ، شهر آشیقلار و….. تبریز قهرمان که چون #ارک اش استقامت را به آیندگانش دیکته میکند ، فیروزه جهان اسلام آن و عمارت های تاریخی آن ، فرشی که نام تبریز را تا عرش به پرواز می دارد …
و صدها تبریزی دیگر که مجال سخن نیست و توان توصیف آن از این حقیر مسقوط …
آری ، این است تبریز … باش اوجا تبریز … تبریز کهن … تبریز زیبا … تبریز پر درد …

تبریز است و مهد شیرزنان و بزرگمردان حماسه ساز و هزاران برگ زرین و پرافتخار در تاریخ آن …
تکرار میکنم بر خود نام آورانی که نام تبریز را تا به امروز بر بلندای ایران ثبت و این کهن شهر را به ما یادگار گذاشته اند تا باشد که ما میراث داران خوبی باشیم از این دردانه ی تاریخ .
چه زیبا گفت شهریار شیرین سخن ؛ شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند …

۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت گرامی باد.
امید آنکه این روز در تقویم رسمی بنام روز تبریز ثبت گردد.

آرزو مبصر/ سخنگوی شورای شهرستان تبریز