به گزارش ترجمان صبح،  علی رخ افروز بهای این میزان گندم خریداری شده را چهار هزار و ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون مبلغ یکهزار و ۷۵۰ میلیارد ریال معادل ۴۴ درصد مطالبه گندم کاران استان به حسابشان واریز شده است و مابقی  وجوه گندم نیز در روزهای آتی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد. 

وی ضمن اظهار رضایت از نحوه خرید مراکز تعاونی روستایی، نقش تعاونی های روستایی را در خدمت رسانی به اعضا به ویژه تامین نهاده های کشاورزی و همچنین خرید محصولات موثر دانست.

علی اکبر نژادرضا مدیر سازمان تعاون روستایی استان نیز ضمن اظهار رضایت از تعامل شبکه با اداره کل غله استان به ویژه در برنامه ریزی حمل گندم خریداری شده به ثبت به موقع گندم خریداری شده و ارسال لیست به بانک تاکید کرد.

امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ۲۵ هزار ریال تعیین شده است و پیش بینی می شود بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان خریداری ‌شود.

در آذربایجان شرقی ۷۲ هزار هکتار اراضی گندم آبی و ۳۶۰ هزار هکتار مزارع گندم دیم وجود دارد.

خرید تضمینی گندم در این استان از اواسط خرداد آغاز شده است .