ترجمان صبح/رامین راستی؛ تکیه محرم توانسته خط عاشورا و فرهنگ حسینی را همچون معبری روشن نگه داشته تا بتوان بر ترویج معروفها و مبارزه با منکر ها و راه انسان سازی در جهت معنویت عاشورائی حرکت نمود.

تکیه محرم توانسته عزاداری ها را بر اساس عزاداری های ائمه معصومین(ع) و اکثر مراجع عظام برگزار نماید در این برنامه احساسات بر اساس شعور و شعائر شیعی و ناب اسلامی بوده و همین بر کیفیت و کمیت برنامه افزوده و مورد قبول هزاران بیننده عاشق امام شهید واقع گشته است

تکیه محرم توانست با بهره‌گیری از نظرات و دیدگاههای ریشه‌دار و متعهد خط سیر عمیق، شفاف ،پاک و به روزی را ارائه نماید.

این برنامه باعث هدایت در راستای اهداف قیام امام حسین (ع) بوده است.