به گزارش ترجمان صبح، امیر سرتیپ دوم عباس عظیمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت‌های پدافند هوایی کشور در زمینه جنگ الکترونیک گفت: سامانه‌های بسیار پیشرفته هوایی توسط جوانان مومن و متخصصان داخلی ایجاد شده است که اگر می خواستیم چنین سامانه‌ای را از خارج بخریم به ما نمی‌فروختند.

وی یادآوری کرد: دستاوردهای الکترونیک هر کشور متناسب خود آن کشور است و اگر خریداری هم باشد تمام کنترل آن در دست کشور ثانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه قبلا رادار پسیو در اختیار کشور نبود، افزود: امروز با اتکا به توان جوانان بومی، رادار پسیو(بدون انتشار)، سامانه های موشکی با بردهای کوتاه، متوسط و بلند در اختیار داریم.

وی اضافه کرد: سامانه موشکی برد بلند باور ۳۷۳، بسیار پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر ساخته شده و در مدار عملیاتی قرار گرفته است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب با اشاره به اینکه این منطقه یکی از مناطق ۹ گانه نیروی پدافند هوایی ماموریت دارد تا از آسمان نیلگون پنج استان کشور شامل آذربایجان‌شرقی، غربی، اردبیل، زنجان و کردستان حراست کند، افزود: منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب در راستای اجرای ماموریت انواع و اقسام یگان‌های کشف راداری، سامانه موشکی، توپخانه راداری و غیرراداری، پست‌های دیده‌بانی برای کشف تهدیدات هوایی، رصد و پایش و کنترل دقیق در سراسر منطقه فعالیت می‌کند.