به گزارش ترجمان صبح، ایرج شهین‌باهر افزود: پلمب خانه هنر تبریز مربوط به اقدامات قضایی است و ارتباطی به مجموعه شهرداری تبریز ندارد.

او افزود: همچنان که شهرداری هنگام جابه جایی آثار استاد حسینی از موزه  آذربایجان محلی بهتر از محل قبل در اختیار این هنرمند قرار داد، در ارتباط با آثار موجود در خانه هنر نیز شهرداری به طور قاطع حمایت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، او یادآور شد: با انتقال کتابخانه تخصصی ادب و هنر موجود در خانه هنر به مجموعه مقبره الشعرا، فضایی مناسبی برای بهره مندی هنرمندان ایجاد خواهد شد.