به گزارش ترجمان صبح، بر اساس آمار معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با جلوگیری از اضافه برداشت ۲۰ حلقه چاه طی مرداد ماه امسال ۱.۱ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی شده است.

حجم آب صرفه‌جویی شده از چاه‌های کشور با جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و همچنین انسداد چاه‌های غیر مجاز، ۲۶.۲ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۴۵ درصدی دارد.

بر همین اساس در مجموع ۳۰۶۳ حلقه چاه غیر مجاز در پنج ماهه نخست سال پر شده است.

این گزارش حاکی است، انسداد چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتور‌های هوشمند یکی از راهبردهای مدیریت مصرف آب و رفع چالش کم‌آبی کشور، مورد تاکید کارشناسان و مسئولان امور آب قرار دارد.

بنا بر این گزارش، طی مرداد سال جاری ۷۴۵ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق نیز روی چاه‌های آشامیدنی، صنعت و کشاورزی نصب شده که این رقم در پنج ماه ابتدایی سال در کشور به ۲۴۰۲ دستگاه رسیده است.

این گزارش می‌افزاید، تعداد نصب کنتور هوشمند آب و برق روی چاه‌های آب نسبت به ماه گذشته ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است.