به گزارش ترجمان صبح، دکتر علی صفایی فرد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه از این تعداد ۲۹۶ نفر مرد و ۴۹ نفر زن بودند، افزود: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد کشته ها ۴۰۲ نفر بود حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی در این مدت به ترتیب با ۲۳۳ فوتی در جاده های برون شهری و روستایی، ۷۹ نفر در مسیرهای درون شهری، ۱۴ نفر در جاده های خارج از استان و نامعلوم و سایر راه ها گزارش شده است.

صفایی فرد گفت: ۱۲ نفر از این تعداد نیز خارج از حریم جاده (موارد غیرترافیکی) و ۷ نفر نیز با فاصله بیش از ۳۰ روز از زمان تصادف فوت کرده است.

وی اظهار کرد: در مرداد ماه امسال نیز ۷۴ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی همچنین با اعلام اینکه در پنج ماه گذشته تعداد مصدومان حوادث رانندگی مراجعه کننده به ادارات پزشکی قانونی استان ۶ هزار و ۳۵۹ نفر بود، افزود: از این تعداد ۴ هزار و ۸۲۹ نفر مرد و یک هزارو ۵۳۰ نفر زن بودند.

صفایی فرد اضافه کرد: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ۸ هزارو ۲۹ نفر گزارش شده بود حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در مرداد امسال نیز یک هزار و ۵۴۲ نفر در اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته که یک هزار و ۷۸۸ نفر بوده حدود ۱۴ درصد کاهش نشان می دهد.
وی ادامه داد: تعداد کل تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در سال گذشته در استان ۸۸۲ نفر بود که از این تعداد ۱۷۷ نفر زن و ۷۰۵ نفر مرد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: مصدومان این حوادث نیز درسال ۹۸ بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۲۶ نفر گزارش شده است که ۴ هزار و ۸۰۰ نفر از آنان زن و ۱۲ هزار و ۳۲۶ نفر مرد می باشند.