به گزارش ترجمان صبح، محمدرضا قربانیان تبریزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست تخصصی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز که با حضور برخی اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهری برگزار شد، افزود: با همکاری شهرداری منطقه ۹ تبریز و اداره کل پیشگیری از تخلفات ساختمانی ساختمانی ستاد معاونت خدمات شهری، شیوه های نوین رصد و شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه راه اندازی شده است.

وی افزود: استفاده از تصاویر گرفته شده توسط پهپاد در فاصله زمانی مشخص و تجزیه و تحلیل این تصاویر امکان شناسایی و جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز را افزایش خواهد داد.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز اظهار داشت: استفاده از پهپاد برای رصد تخلفات ساختمانی و همچنین تعریف نرم افزارهای تجزیه و تحلیل تصاویر در شهرداری منطقه ۹ به صورت پایلوت شروع شده است و طی هفته های آینده اتاق رصد و پایش تخلفات ساختمانی در سایر مناطق نیز شروع به کار خواهد کرد.