نازیلا قادری در گفتگو با ترجمان صبح اظهار کرد: اگر برای کودکان به صورت اکتسابی ترس و وحشت خاصی ایجاد نکنیم مستقل خوابیدن آنها از پدر و مادر کاملا طبیعی است.

وی اضافه کرد: کودکان از همان نوزادی میتوانند در تخت خواب خود اما در کنار پدر و مادرشان بخوابند اما اینکه بعد از یک سنی جدا از والدین باشند روند طبیعی زندگی است، طبیعتا اگر کودکان از لحاظ امنیت روانی در یک سطح قرار بگیرند از دو سالگی به  بعد میتوانند در اتاق خودشان بخوابند.

وی افزود: اکثر مواقع جدا خوابیدن کودکان یا به عبارتی مستقل بودنشان به خصوصیات اخلاقی و رفتاری کودک بستگی دارد لذا ممکن است حتی خود کودک تمایل به خوابیدن در اتاقی مستقل داشته باشد مگر اینکه اتفاق اکتسابی خاصی بیوفتد.

قادری ادامه داد: متاسفانه اتفاق ناگواری که در اکثر خانواده ها رخ میدهد این است که پدر و مادرها معمولا جدا از هم و کودک با یکی از آن ها میخوابد که فجیح ترین حالت ممکن در خانواده رخ میدهد.

این روانشناس تبریزی اظهار کرد: اگر درخواست مستقل بودن کودکان از جانب والدین به شکل نادرست باشد ممکن است با جنبه های مضری روبه رو شوند، مثل اینکه کودک فکر کند که خاانواده اش قصد دوری از او را دارد بنابراین نوع رفتار و طریقه استفاده از ادبیات مناسب با کودکان بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: اگر هم کودکان مستقل بودن را پذیرفتند در بعضی مواقع با پدر و مادر خوابیدنشان مشکل ساز نیست و حتی در بعضی اوقات خوابیدن کودک در خانه مادربزرگ و یا برخی اقوام دیگر باعث میشود تا ترس از جدا بودن پدر و مادر را نداشته و زمینه روحیه مسولیت پذیری در کودک ایجاد شود.

قادری افزود: جداگانه خوابیدن کودکان به روش صحیح و بدون ترس و وحشت باعث میشود تا کودک درک کند که در زندگی مشترک با والدین نیز محدوده خصوصی وجود دارد و همیشه قرار نیست تحت کنترل پدر و مادر باشند که حتی باعث ایجاد اعتماد به نفس نیز میشود.

وی یادآور شد: این پرسه مهم اگر در اول زندگی یعنی دو سالگی انجام نشود و به چند سال بعد موکول شود رفته رفته سخت تر، حالت های وابستگی به پدر و مادر و یا اضطراب جدایی از آنها بیشتر شده و ممکن است روحیات کودکان نیز دچار آسیب شود.

این روانشناس تبریزی در آخر با بیان اینکه مستقل بودن باعث میشود تا کودکان برخی کارهای شخصی را نیز خودشان انجام دهند، خاطرنشان کرد: البته ممکن است در اوایل برایشان سخت باشد اما با انجام مکرر برایشان عادت شده و حس مسولیت پذیری و اعتماد بنفس در کودکان به خوبی ایجاد میشود.