به گزارش ترجمان صبح، ققنوس ها را پیوندی دیرین و عمیق با آتش است، می سوزند و از نو و از دل همین آتش دوباره زاده می شوند تا قصه صبوری، ایثار و فداکاری، نشان پرافتخار کسانی باشد که هنرشان، دل زدن به دریای آتش سوزان است تا امنیت، آرامش و آسایش ارمغان ابنای بشر شود …

آتش نشانان را بی هیچ تردید باید الگوهای مجسم و عینی ایثار و فداکاری نامید ، البته آتش نشانی، تنها هنر آتش نشانان نیست، این ها، سربازان خط مقدم مبارزه با تمامی بلایا و حوادث روزمره ای هستند که گاه با بی احتیاطی بشر و گاه از دل حوادث غیرمنتظره بروز می کنند و خوشا به حال ایثارگرانی که برگزیدگان امنیت و آرامش مردم شده اند.

هفتم مهرماه، نه یک روز در تقویم ملی ایران اسلامی؛ که ادای دینی حداقلی و ناچیز در برابر ققنوس های بی ادعای ایثار و فداکاری است.

با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی آتش نشانان شهید ایران اسلامی به ویژه تبریز و آذربایجان و شهید محمد قلیزاده، هفتم مهرماه، روزآتش نشانی وایمنی را خدمت تمامی آتش نشانان تبریک عرض می کنم.

سخت است آتش را حریف طلبیدن …ماناباشید عاشق نشانان…..

آرزو مبصر/ سخنگوی شورای شهرستان تبریز