به گزارش ترجمان صبح، به نقل از شهریار، فاضل نادری افزود: این اقدام به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۸ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای محترم اسلامی کلانشهر تبریز است.

نادری گفت: از کلیه خریداران محترم خودرو های باری نیز درخواست می گردد زمان تنظیم مبایعه نامه فیش تسویه عوارض تردد سالهای قبلی را از فروشنده مطالبه نمایند تا از تضییع حق و حقوق خریدار و در هنگام خرید و فروش و نقل و انتقال سند خودرو های باری، از تسویه حساب و پرداخت عوارض تردد تا زمان خرید خودرو باری توسط مالکین قبلی اطمینان حاصل نمایند تا ازبروز  مشکلات آتی جلوگیری گردد.