بابک شریفی در گفتگو با ترجمان صبح گفت: تقاطع غیر همسطح ارتش را با ۳۶ میلیارد تومان اعتبار و ۱۵ درصد پیشرفت فیزکی در حال اجرا است که به لحاظ پیچیدگی و سختی‌های منحصر به فرد، قابل مقایسه با دیگر پروژه ها نیست.

وی افزود: تقاطع ارتش به نوعی ترمینال انرژی تبریز است که تأسیسات گاز، برق، مخابرات و انشعابات آب و فاضلاب و فیبر نوری همانند یک شبکه توری در آنجا واقع شده که کار جابجایی این تأسیسات شهری زمانبر بوده و ما مجبور به کنار زدن برخی از این تأسیسات، یا غلاف گذاری روی برخی از آنها هستیم.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز با اشاره به اتمام شمع‌کوبی در ضلع غربی تقاطع غیر همسطح یادآور شد: اکثر تأسیسات زیرزمینی شهری در ضلع غربی تقاطع بود که با رفع این مشکلات عملیات شمع‌کوبی ضلع غربی به اتمام صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در ضلع شرقی تأسیسات شهری چندانی نداشتیم ولی مشکل تملک بخش شمالی خیابان ارتش را داشتیم که با تملک آن محل و بحث جابجایی تأسیسات و درختان موجود و احداث راست گرد حافظ به ارتش که توسط منطقه در حال انجام است، کارگاه عملیاتی ما آغاز به کار می کند.