به گزارش ترجمان صبح، داوود بهبودی در نشست خبری روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اظهار کرد: نقش آمار در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کشور و همچنین در ایجاد حکمرانی و شفافیت و دسترسی آزاد برای اطلاعات اهمیت قابل تاملی دارد.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اجرای طرح‌های آماری ملی و استانی متعددی را به عهده دارد که در واقع آمار را مقدمه‌ای بر ادامه فعالیت‌های سازمان شناخته ایم.

بهبودی با اشاره به رویکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: رویکرد نظام نوین آماری در کشور حرکت به سمت نظام آماری ثبتی مبنا است که مراجعات را به حداقل می‌رساند و عمدتا آمار به شکل ثبت در محل وقوع در داخل یک نظام به جریان می‌افتد.

وی ابراز کرد: اجرای طرح‌های آماری مثل شاخص قیمت، تورم، بیکاری، اشتغال، رشد اقتصادی، حساب‌های ملی و منطقه ای، هزینه_درآمد خانوار و سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، کشاورزی، عشایر و واحدهای تولیدی و صنعتی در مقاطع مختلف فعالیت دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: طراحی سامانه SDI (زیرساخت اطلاعات مکانی) فراتر از نظام آماری ثبتی مبنا نظام اطلاعات داده‌های مکانی است که در آینده‌ای نه چندان دور در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در نظام آماری به سمتی حرکت می کنیم که مفاهیمی مثل بیکاری، اشتغال، تورم و سایر داده‌ها تعریف مشخص و استانداردی داشته باشد لذا نظام آماری ثبتی مبنا امکان خطاهای انسانی و تعدد تفسیرها را به حداقل می‌رساند و وحدت اطلاعات خودبه‌خود اتفاق می‌افتد.

بهبودی افزود: خوراک نظام برنامه‌ریزی داده‌های آماری دستگاه‌های دولتی، مردم و واحدهای تولیدی و اقتصادی است که برای جمع آوری این خوراک اقدامات میان مدت و بلندمدت را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه جزو آرزوهای دیرین نظام برنامه‌ریزی کشور برنامه آمایش است تصریح کرد: در افق بلندمدت برنامه‌هایی تهیه می‌شود که سند آمایش توسعه استان آذربایجان‌شرقی در افق ۲۰ ساله در شورای برنامه‌ریزی کشور تصویب شده و منتظر تصویب این سند در شورای عالی آمایش کشور هستیم.

وی اظهار کرد: از جمله اقدامات میان مدت تدوین برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله و سند تدبیر توسعه استان آذربایجان‌شرقی به‌عنوان یک اقدام ابتکاری است.

بهبودی خاطرنشان کرد: سالانه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان طرح در بخش غیردولتی استان به بهره‌برداری می رسد و دولت در کنار تامین بودجه وظیفه حمایتی، بسترسازی و تسهیل‌گری را در مورد این طرح‌ها به عهده دارد.