به گزارش ترجمان صبح، پیشنهاد طرح تجمیع مدیریت، نگهداری و صیانت از بافت، آثار تاریخی و میراث فرهنگی تبریز نخستین دستورجلسه امروز شورانشینان است

اعضای شورای شهر تبریز در ادامه دویست وچهارمین جلسه علنی شورای شهر به  بررسی دستورالعمل  نحوه حمایت از ورزشکاران مدال‌آور شهر تبریز می‌پردازند.

گزارش مدیرعامل سازمان قطار شهری در خصوص روند اجرایی پروژه مترو به عنوان سخنران مدعو، و تعیین اعضای شورای اسلامی شهر در کمیسیون‌های تخصصی شورا  دیگر دستور جلسه های امروز شورانشینان است.

لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز انجام معامله مابین شهرداری تبریز و شرکت آب و فاضلاب برای واگذاری قطعاتی در شهرک خاوران دستور بعدی امروز شورای شهر است

و در نهایت گزارش مدیرعامل سازمان سیما، منظر و توسعه فضای سبز پیرامون فعالیت‌های مربوطه آخرین دستور جلسه دویست و چهارم شورای شهر تبریز است.

جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تبریز رأس ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود.