دعوت نامه نفرستادم. شما خودتون خواستین میزبان من باشین و من هم بالاخره یه چند روزی مهمون ریه های شما میشم. فقط در همین حد/ چرا تمام گناه ها رو میندازین گردن من؟ مگه کوتاهی از شما آدمها نبود که تو چین منو از آزمایشگاه کشیدید بیرون؟بعد برخلاف اخطارهایی که دادند رفتید شمال ، رفتید مهمونی ، رفتید عروسی و…. من کرونا با این جثه ریز و میکروسکوبی ام دارم به حماقت آدمهایی که خیلی ساده منو دسته کم میگیرن میخندم. شما دارین برای من یه امپراطوری تشکیل می دین. اما ناراحتم از اینکه از من یه اژدها ساختید. من غلط کردم از اینکه شدم بلای جونتون . بلای جون شما من نیستم آدمهای بی ملاحظه ای هستند که منو دسته کم گرفتند . شما ازمن ناراحت نباشید از دست اونا ناراحت باشید. من غلط کردم