به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایسنا، در شهرستان اهر، مسیرگشایی باغلار آراسی شامل زیرسازی، ابنیه و آسفالت، مسیر گشایی کوچه بعثت شامل خاک برداری و مسیرگشایی و همچنین بهره برداری از بوستان غدیر و پوشش کانال شله بران در مجموع با ۵۷ میلیارد ریال توسط شهرداری و با همکاری سپاه ناحیه اهر به بهره برداری رسید.

همچنین، هفت باب خانه محروم و مددجویی در روستاهای اهر با زیربنای ۵۰ تا ۷۲ مترمربع و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال و پیست دومیدانی مجموعه ورزشی تختی با هزینه ای بالغ‌ بر ۲۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، در شهرستان کلیبر نیز یک باب خانه محروم با زیربنای ۵۰ مترمربع و با هزینه ۹۰ میلیون تومان و با همکاری کمیته امداد، بسیج سازندگی و خیرین، به بهره‌برداری رسید.

همچنین در شهرستان هوراند نیز یک باب خانه محروم، جاده بین مزارع روستای توبین بخش چهاردانگه و سایت تلفن همراه اول روستاهای کلان، تازه کند، قوتانلو در مجموع با هزینه ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.