به گزارش ترجمان صبح، بهمن اقدمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سالجاری نیز ۷۰ سوادآموز زیر ۵۰ ساتل جذب شده و مشغول سوادآموزی هستند.

وی به رواه های جذب و فعالیت در نهضت سواد آموزی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰۰ نفر آموزش دهنده جذب این بخش شدند و شرط فعالیت آنها در گرو جذب سواد آموز در مناطق شهری و روستایی است.

اقدمی گفت: در حال حاضر برنامه ای برای جذب آموزش دهنده از طرف استان به این اداره ابلاغ نشده است.

اقدمی خاطرنشان کرد: تمامی افراد آموزش دهنده به صورت کار مزدی بوده و در ازای تعداد افراد قبولی کارمزد می گیرند و به رغم ارقام اندک، این افراد در شرایط سخت جغرافیایی و اجتماعی مشغول آموزش به بزرگسالان هستند.