رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی از انتشار ۱۳ عنوان کتاب با محوریت استاد شهریار با عنوان مجموعه کتب « شهریار شعر ایران» خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح؛ حسن میلانی گفت: تمامی کتابهای فوق توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری چاپ و منتشر شده است.
وی همچنین ادامه داد: ۱۳ کتاب فوق شامل تالیف، ترجمه به زبان فارسی و آذری می باشندکه در راستای اهداف و محورهای کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار که در سال ۹۳ توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار شد، تالیف و پژوهش شده است.
رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: کتاب سوره مبراکه مائده به قلم استاد سید محمد حسین شهریار، دوری ها و دیری ها( مجموعه ای از اشعار منتشر نشده فارسی)، دنیا ایشی(مجموعه ای از اشعار منتشر نشده ترکی)، سایه دست شاعر( ۲۰ شعر به خط استاد شهریار)، ده نامه به شهریار، آزادی و اتحاد( نخستین شعر چاپ شده استاد سید محمد حسین شهریار در سال ۱۲۹۹ به انضمام مجله ادب) و فصلی از آثار منثور از مجموعه آثاری هستند که با محوریت استاد شهریار به کوشش جمشید علیزاده توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی چاپ و منتشر شده است.
میلانی در ادامه بیان داشت: کتاب های نگاهی به دریا( استاد سید محمد حسین شهریار از نگاه بزرگان)؛ به کوشش محمد قضائی، برگزیده کتابشناسی تحلیلی استاد سید محمد حسین شهریار به کوشش علیرضا نائمی، سرود و آبشار( برگردان چهار شعر از استاد سیدمحمد حسین شهریار به زبان انگلیسی) به کوشش بهروز عزبدفتری، مناقب علویه در شعر شهریار به کوشش علی حاجی بلند، محتوای شعر معاصر ترکی آذربایجان به کو.شش علی اکبر رادپور و مجموعه مقالات کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار با محوریت دینی و انقلابی از دیگر آثاری هستند که در قالب مجموعه کتابهای شهریار شعر ایران چاپ و منتشر شده است.