به گزارش ترجمان صبح، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر یک شنبه در دیدار اعضای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با وی در تبریز با بیان اینکه باید نگاه ویژه ای به پژوهش در فعالیت‌ها داشته باشیم، گفت: پژوهش زیربنای فعالیت‌های تخصصی است.

وی با بیان اینکه نباید پژوهش در فعالیت‌ها فراموش شود چراکه نقش مهمی در پیشرفت و ارتقا دارد، ادامه داد: اگر در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش انجام نشود، به موفقیت نمی رسیم.

امام جمعه تبریز سپس با تاکید بر اهمیت کار کارشناسان گفت: کارشناسان دادگستری باید در اظهار نظرهای خود همیشه و در هر شرایطی خدا را مدنظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه کارشناسان برای رضایت خاطر یک گروه یا یک شخص رأی ندهند، گفت: کار کارشناسی کمتر از قضاوت نیست. وقتی قاضی یک پرونده بر اساس ضرورت به نظر یک کارشناس رجوع می‌کند، در واقع آن کارشناس نوعی قضاوت برای طرفین دعوی انجام داده است.

آل هاشم با بیان اینکه کارشناسان در آرای صادره رسمی دخالت مستقیم دارند، افزود: نتیجه گیری ها باید بر مبنای عدالت باشد./مهر