به گزارش ترجمان صبح،این پارکینگ طبقاتی از مجموعه طرح های میدان شهید بهشتی تبریز بوده و روز سه شنبه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید و شامل هفت طبقه با ظرفیت ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه خودرو است.

این پارکینگ دارای ۶ واحد تجاری با زیربنای ۱۳ هزار و ۷۴ مترمربع بوده و دارای ۲ طبقه زیرزمین و ۱۳ تراز است و سطح کل تجاری آن ۵۵۹ مترمربع و سطح پارکینگ آن ۱۲ هزار و ۵۱۵ متر مربع است.

این پارکینگ در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۴۴۲ مترمربع با زیربنای ۱۳ هزار و ۷۴ متربع احداث شده است.

پیش بینی هزینه اجرای این پروژه ۲۸۰ میلیارد ریال بوده که هزینه به روز شده آن ۵۵۰ میلیارد ریال است.

وزیر راه و شهرسازی امروز برای افتتاح آزادراه تبریز – سهند و بازدید از طرح های راه و خط آهن آذربایجان شرقی، در تبریز به سر می برد.