به گزارش ترجمان صبح، موقع بارش برف و مواقع یخبندان تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و در مواقع یخبندان از رفت و آمد با وسیله نقلیه بدون لاستیک یخ شکن یا زنجیر چرخ خودداری کنید.

پیش از خروج از منزل از سالم بودن وسیله نقلیه، وجود بنزین کافی در باک و مجهز بودن آن به امکانات ایمنی مطمئن باشید.

هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، از ترمز گرفتن‌های ناگهانی بپرهیزید.

در صورت بروز نقص فنی در اتومبیل، آن را به منتهی الیه سمت راست هدایت کرده و در مکانی مناسب متوقف کرده و در روزهای برفی و یخبندان تا حد ‌الامکان از موتورسیکلت و دوچرخه استفاده نکنید.

به نقل از امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز، فاصله خود را از خودرو جلویی را افزایش داده  و پیش از اینکه با مشکل مواجه شوید با سرعت مطمئن حرکت کنید.

در صورت بروز حادثه با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس بگیرید.