به گزارش ترجمان صبح، صابر تقی زاده در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مبارکی در گذشته بازیکن من بوده و از قدرت بدنی و شوت های محکمی برخوردار است و یکی از بازیکنان آینده دار فوتبال ایران است.

وی گفت: وی بازیکن باهوش و دونده ای بوده و هم در خط دفاعی و هم در هافبک می تواند بازیکن کلیدی در هر تیم به شمار رود.