ب️ه گزارش ترجمان صبح، امیر رحیم قراملکی هنرمند نوجوان تبریزی منتخب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی کاریکاتور “فکس برای صلح ایتالیا ۲۰۲۰ ” در بخش هنرمندان مدارس ابتدایی شد .

اثر این نوجوان تبریزی در کتاب این جشنواره جای گرفت و دیپلم جشنواره را از آن خود کرد.