به گزارش ترجمان صبح، صبح امروز نقص فنی تاسیسات فرسوده راه آهن در ایستگاه خراسانک موجب ایجاد اختلال در حرکت قطارهای مسافری تبریز به تهران، تهران به تبریز و یک قطار باری شد.

نقص فنی و مسدود شدن مسیر از سویی و عدم پاسخگویی مسئولان راه آهن آذربایجان شرقی باعث سر درگمی مسافران دو قطار مذکور و توقف چندین ساعته هر سه قطار شده است.

گفتنی است هم اکنون یک قطار باری در ایستگاه راه آهن خراسانک متوقف بوده و منجر به مسدود شدن مسیر تبریز به تهران شده است.

یادآور می‌شود به گفته کارشناسان، تاسیسات ریلی و ناوگان راه آهن ایران فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارد. در همین حال، دوخطه کردن مسیرهای پرترافیک مانند تبریز-تهران ضمن کاهش خطر حوادث ریلی، از مسدود شدن خط آهن جلوگیری خواهد کرد.