به گزارش ترجمان صبح، سعید اخباری، سرمربی تیم ماشین سازی تبریز به دلیل مشکلات عدیده مالی از سمت خود در این باشگاه استعفا کرد.

ماشین سازی تبریز با توجه به مشکلات فراوانی که دارد هنوز تمرینات آماده سازی نیم فصل را آغاز نکرده است.