به گزارش ترجمان صبح، اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه در حاشیه امضای این قرارداد در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب افزود: به استناد مفاد بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و آئین نامه اجرایی آن در راستای تفاهمنامه منعقده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری، ابلاغی سازمان برنامه و بودجه استان، این قرارداد بین سازمان جهادکشاورزی استان و بانک کشاورزی استان معقد شد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی قرارداد عاملیت با بانک کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پروژه هایی تحت عنوان طرح های با ماهیت تسهیلاتی در راستای برنامه های جهش تولید در استان منعقد شده است که حدود ۱۱ طرح با یکهزار میلیارد ریال اعتبار تدوین شده که با اجرایی شدن این پروژه ها ظرفیت های جدید برای تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با موضوع و مدت قرارداد، گفت: اعطای تسهیلات یارانه ای به اجرای ۱۱ طرح جهش تولید بخش کشاورزی شامل طرح زنجیره تولید گوشت سفید و مرغ مادر شرکت کیمیاپرور ارسباران به مبلغ ۸۰ هزار میلیون ریال، طرح تامین سرمایه در گردش خوراک دام و طیور شرکت اطهر دانه آذربایجان به مبلغ ۸۰ هزار میلیون ریال، طرح تامین سرمایه در گردش کشتارگاه دام شرکت آرمان ارس جلفا به مبلغ ۸۰ هزار میلیون ریال، طرح تامین سرمایه در گردش فرآوری و بسته بندی کشمش و خشکبار شرکت آیچین تجارت ارس به مبلغ ۷۶ هزار میلیون ریال، طرح توسعه بسته بندی و فرآوری محصولات جانبی خرما یعقوب حق پرست به مبلغ ۲۳ هزار میلیون ریال، طرح تامین سرمایه در گردش فرآورده های لبنی حامی شمس به مبلغ ۸۰ هزار میلیون ریال، طرح تامین سرمایه در گردش بسته بندی حبوبات و غلات آقای جواد سلمانی به مبلغ ۳۰ هزار میلیون ریال، تامین سرمایه در گردش شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه به مبلغ ۸۰ هزار میلیون ریال، تامین سرمایه در گردش بسته بندی ماهی و فرآورده های گوشتی شرکت آذرمرجان فرهادی به مبلغ ۸۰ هزار میلیون ریال، طرح پایلوت بخش خصوصی شیلات پرورش ماهی در قفس ۹۹ خداآفرین به مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال امور سرمایه ای و طرح سرمایه ای فاز اول شهرک شیلات آذراباد جویان ارس به مبلغ ۱۸۰ هزار میلیون ریال است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار کرد: براساس ماده ۲ قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات یارانه ای از محل اعتبار برنامه های جهش تولید استانی سال ۹۹ بین مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی و سازمان جهادکشاورزی استان، مدت مصرف منابع مالی این قرارداد براساس مفاد ماده ۸۲ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر یک سال از تاریخ واریز یارانه به حساب بانک خواهد بود.

وی با بیان اینکه براساس ماده سوم قرارداد واگذارنده اعتبار متعهد شده است یارانه تعهد شده در تفاهم نامه را جهت کاهش سود و کارمزد به میزان حداقل سه درصد از سود و کارمزد اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار جهت طرحهای فوق الذکر به حسابی خاص تحت عنوان حساب اعتبارات کمک های فنی و اعتباری برنامه جهش تولید سال ۱۳۹۹ از طریق ذیحساب واگذارنده اعتبار نزد بانک واریز کند، خاطرنشان کرد: طبق ماده پنج قرارداد بانک موظف است پس از دریافت اعتبار تخصیص یافته و واریز شده بابت موضوع ماده (۲) این قرارداد، نسبت به اعلام وصول آن به ذیحساب “واگذارنده اعتبار” اقدام تا اعتبار مذکور را به هزینه قطعی منظور کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه این سازمان موظف می باشد شرح اقدامات عملیاتی و اجرایی تهیه شده توسط متقاضیان و ضوابط اجرایی و فنی پروژه های جهش تولید را با تایید و نظارت مدیریت تخصصی مربوطه در سازمان به بانک ابلاغ کند، افزود: سازمان جهادکشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای پروژه ها به لحاظ فنی با رعایت دستورالعمل ها می باشد، در عین حال نظارت مذکور نافی از وظایف بانک در خصوص نظارت بر اجرای تعهدات مجریان طرح ها نخواهد بود.