به گزارش ترجمان صبح، مسعود برزگر جلالی، اظهار کرد: باغات ارزشمندی در سطح شهر تبریز به ویژه در مرکز شهر موجود است که قابلیت تبدیل شدن به فضای سبز را دارد.

او یادآور شد: بر این اساس در سال ۹۸، طرح شناسنامه دار کردن باغات تبریز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز صورت گرفت و بیش ترین باغات در مناطق ۱، ۲ و ۵ شناسانامه دار شد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شناسنامه دار کردن باغات را عاملی برای پیشگیری از تحریب آن ها عنوان کرد و افزود: در این راستا ۵۰۰میلیاردتومان اعتبار در سال ۹۹ برای تملک باغات در نظر گرفته شده بود که بخشی از این رقم محقق شد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، برزگر جلالی گفت: یکی از نمونه های خوب در این حوزه، تملک باغات اطراف ائل گلی است که با اعتباری بالغ بر ۳۰میلیاردتومان از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز تملک شد.

*

طرح شناسنامه‌دار کردن درختان مثمر و غیرمثمر در حریم و محدوده این شهر با هدف تعیین دقیق سرانه فضای سبز آغاز شده است.

این طرح در راستای اجرای ماده یک و ۲ قانون حفظ و گسترش فضای سبز اجرا می‌شود.

در سال های اخیر آمار و اطلاعات دقیقی از گونه‌های از بین رفته یا تازه کاشته شده در فضای سبز تبریز دست نیست که با اجرای این طرح و شمارش درختان و پلاک کوبی آن ها این مشکل را رفع می شود.