به گزارش ترجمان صبح،   علیرضا سیدان اسکویی معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: در فاز نخست طرح استقبال از بهار که به منظور آماده سازی شهر برای نوروز ۹۹ اجرایی میشود، عملیات خدماتی از قبیل؛  تنظیف گسترده معابر، شستشوی کامل مبلمان شهری و جداول، لکه گیری آسفالت، رنگ آمیزی تیر های برق، امحای آگهی های کاغذی،  برداشت نخاله و مصالح مازاد مانده در محلات، تسطیح چاله ها، رفت و روب کامل مسیرها، برداشت تابلو های مزاحم، پاکسازی مبلمان شهری و… اجرا میشود که این طرح  تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

اسکویی همچنین از اجرای فاز دوم طرح استقبال از بهار خبر داده و فاز دوم طرح استقبال از بهار را شامل گلکاری ها، اقدامات زیباسازی، نصب المانهای نوروزی، راه اندازی آبنماها و … اعلام نمودند که بصورت گسترده توسط عوامل خدمات شهری منطقه اجرائی میشود.