ترجمان صبح/ خاطره کلیبری؛ زنان زیادی برای رسیدن به موقعیت های برابر اقتصادی، اجتماعی و اخیرا سیاسی در سرتاسر جهان و طی سالهای طولانی برای رساندن جامعه به همین موقعیت نه چندان مطلوب مبارزه کرده اند و زندگی و مرگ زجرآوری را تجربه کرده اند.

۸ مارس روزی ست که سازمانهای بین المللی و بسیاری از دولت ها جهت احترام به حقوق زنان آنرا به رسمیت شناخته اند.

اگر قصد داریم روز جهانی زن را گرامی بداریم اینکار ممکن نخواهد شد مگر با تکریم مقوله فهم و اعتقاد به اصالت و برابری انسان بدون نگاه به جنسیت او….

روز جهانی زن ارزشگذاری نخواهد شد مگر با درک ضرورت آگاه سازی اجتماع در خصوص برابری انسانها فارغ از جنسیت و قومیت و رنگ چهره و نژاد!

۸ مارس نقطه شروع جنبش زنان برای به دست آوردن برابری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مبارزه با هر گونه تبعیض و تجاوز و تحقیر است.

۱۱۳ سال پیش هزاران نفر از زنان آمریکا برای بدست آوردن حق رای و افزایش دستمزد به اعتراض و مبارزه با مردسالاری و جنسیت زدگی پرداختند و پرچم این مبارزات دست به دست در بین زنان چرخیده و در هر مرحله زنان موفق به حقوق و موقعیت های برابری در جهان شده اند. قانون جدید آزادی رانندگی زنان در عربستان یکی از جدیدترین دستاوردهای جنبش مدنی زنان برای عدالت جنسیتی می باشد و این پرچم در هیچ کجای جهان بر زمین نخواهد ماند اگر زنان و مردان از هر موقعیتی برای آموزش و آگاه سازی اجتماع، خاصه زنان استفاده کنند. گاها به نظر می رسد خود زنان به دلیل تربیت سنتی یا برداشت نادرست از دین و یا بها دادن به خرافه ها و مصرف گرایی و… در برابر این مبارزات ناخواسته و ناخوداگاه تبدیل به سد غیر قابل نفوذی می گردند و گاها قوانین رسمی کشورها زمینه ساز اعمال خشونت و بی عدالتی می گردد.

هنوز میلیونها زن در جهان از نابرابری های اقتصادی اجتماعی، سیاسی، تجاوز، تحقیر و خشونت در انواع شکل های آن رنج می برند و برای رفع این تبعیض ها و خشونت ها، قانون گذاری و تصمیم سازی های صحیح و اثر بخش در همه ی عرصه ها ضرورت دارد. جامعه مدنی، رسانه ها، فعالین سیاسی و علی الخصوص فعالین سیاسی زن مسئولیت مضاعفی دارند؛ هر چند هزینه تلاش مدنی و سیاسی مخصوصا برای زنان همیشه بالا بوده و خواهد بود اما این پرچم بر زمین نخواهد ماند و شانه های ما زنان این خستگی را برابر تاب خواهد آورد.