به گزارش ترجمان صبح، این نمایشگاه ۱۵ تا ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۴ تا ۸ عصر با رعایت نکات بهداشتی، و ملزم به استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در گالری آتلیه‌ی کبود تبریز برگزار می‌شود.

بابک کبود فارغ التحصیل نقاشی دانشگاه هنر معماری، پیش از این بیش از هفت نمایشگاه و چندین نمایشگاه انفرادی در تهران، اصفهان و شیراز برگزار نموده است.