به گزارش ترجمان صبح، این کارشناس ارشد عمران گرایش سازه در حاشیه کاندیداتوری انتخابات شورای شهر به خبرنگاران اظهار داشت: تبریز نیازمند ورود افراد متخصص در زمینه عمران و آبادی است.

مکرمی تصریح کرد: متاسفانه اساتید و بزرگان عمران شهر تبریز باتوجه به پیچیدگی های انتخابات در دوره های گذشته عرصه را برای غیر متخصصان خالی گذاشته اند.

وی با اشاره به اینکه حوزه عمران و سازندگی بخش قابل توجهی از بودجه شهری را به خود اختصاص داده است خاطرنشان کرد: از آنجا که فعالیت‌های عمرانی خط مقدم خدمت رسانی به مردم محسوب می‌شود، ورود متخصصین در این حوزه ضروری است.

وی یادآور شد: حل مشکلات شهری در گرو تغییرات اساسی از طریق کارآمدی و جوانگریی است.