به گزارش ترجمان صبح، متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بیانیه ی سازمان بسیج هنرمندان، بمناسبت هفته ی هنر انقلاب

بی شک، هنر یعنی اوج زیبایی ها؛ یعنی اوج پاکی ها و، تجمع تمامی اندیشه های ناب. چرا که، (ما رایت الا جمیلا) هنر را پدید آورد؛ و قافله سالار آزادگان، آن را سیقل داد. هنر، آبرو یافت و در رگ های بشریت دیر به میدان امتحان رسیده، جریان پیدا کرد.

هنر را می بایست آنزمان تاثیرگذار و انسان ساز دانست که، در خط مقدم ارزش ها یافت. چرا که، انسان های هنرمند نیز، همان هایی بودند که به انسان گفتند: بیا! نه اینکه فریاد زدند: برو!

هنرمندان پریروز، کرب و بلائیان بودند؛ هنرمندان دیروز، عاشورائیان؛ و هنرمندان امروز، لثارات الحسین. چرا که هنر ناب، تنها دنبال عاشورایی شدن در، کرب و بلای امروز است. و آن هنری که نتواند هنرمند خود را در صف لثارات الحسین(ع) قرار دهد، هنری است که، سر به پیکر دارد! و:

عاشقان را سر شوریده به پیکر، عجب است

ما آموخته ایم که:

سرداده گی، ابتدای عشقبازی هنرمندانه است، نه انتهای آن. چرا که اگر حسین(ع)، بزرگ هنرمند عرصه ی بشریت را، سرداده گی، انتها بود، دیگر زینب(س) و زینبیان را راهی بسمت لثارات الحسین(ع) نبود.

هنر ناب، همان است که هنرمندان آن، جزو قافله ی کرب و بلائیان و عاشورائیان باشد. و:

این قافله از صبح ازل سوی تو رانند

تا شام ابد نیز، بسوی تو روانند

و انقلاب، چشمه ایست جوشان، از همان سرچشمه ی ناب طهارت. طهارت عقل و عشق؛ طهارت روح و باطن، طهارت فکر و ظاهر؛ و تنها، انسان هایی را راه به سرزمین هنر ناب انقلابیست که، در کاروان هنرمندانه ی زینب(س) باشند. وگرنه، عافیت طلبان را، راهی در حریم زینب(س) نیست.

هنرمند دیروز، ندای هل من ناصر ینصرنی را بخوبی شنید، چرا که صاحب بصیرت بود؛ و کر بلا را پدید آورد که شد:

کربلا را تو مپندار که شهری است میان شهرها و، نامی است در میان نام‌ها، نه! کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین(ع) راهی به سوی حقیقتی نیست.۱

و هنرمند انقلابی امروز، می بایست برای شناختن هنرمند دیروز، داستان کربلا را بخواند:

هر کس می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند. اگر چه خواندن داستان را سودی نیست، اگر دل کربلایی نباشد. از باب استعاره نیست اگر عاشورا را قلب تاریخ گفته‌اند. حُب حسین(ع) سرّالاسرار شهداست.۲

پس، حب حسین(ع)، جوهره ی ناب تفکر هنرمند انقلابی است، جوهره ی ناب نوشتن، خلاقیت، نوآوری، پویایی، و بصیرت. چنین هنر و هنرمندی، نه تنها ایستایی نخواهد داشت، بلکه همچنان با قافله ی هنرمندان عاشورا، به علمداری زینب(س) پیش خواهد رفت.

هنرمند امروز، انقلابی است. چرا که او نیز می شنود ندای این عمار زمان خویش را. او، همیشه بیدار است و نگهبان. نگهبان حریم عقیده ها، تعهدها و تخصص های ناب؛ و هنر خویش را چونان سپری شکست ناپذیر و تغییرناپذیر، در برابر امان نامه هایی می داند که، در هر زمان و در هر برهه ای، تلاش بر نفوذ و جابجایی باورهای آن دارند. چنین هنر و هنرمندی، برحسب تاریخ، تغییر نمی کند؛ بلکه خود، تاریخ ساز می شود و جریان ساز.

و ایام، تنها بهانه ای هستند برای پاسداشت، برای یادآوری و برای مرور آرمان ها. ما نیز، در همراهی همان قافله ی ناب، ایام را بهانه ای قرار می دهیم جهت یادآوری تکلیف امروزمان، جهت معین سازی خیمه ی هنرمندی مان در قلمرو امام عصرمان.

و ما بخوبی می دانیم که:

هنر، عبارت است از دمیدن روح تعهد در انسان ها.۳

و تعهد، آگاه به زمان است. و زمان، چنین خواست که هنر و هنرمند انقلابی، در چنین ایامی، مرهم آلام مردم سرزمین خویش باشد. شرایط سخت دوران کرونا، هنرمند انقلابی را برآن داشت تا، آستین ها را بالازده، و پا در رکاب کمک های مومنانه نهد. بپا خواستیم و استوار، در کنار مردم سرزمین خویش قرار گرفتیم. آستین همت را بالازده و دانستیم معنی کیسه بردوشی امیرالمومنین امام علی(ع) را. و این حکایت، همچنان باقیست.

ما هنرمندان انقلاب و انقلابی، فرزندان نسل بصیرتیم. و بصیرت، همچگاه علمداری خویش را، بدست عافیت طلبان نخواهد سپرد. پس، با قامتی استوار، با سرهایی افراشته، با دلهایی پر از معرفت، و اندیشه ای مطهر و متعالی، پشت سر امیرعلمدار زمان خویش-مقام معظم رهبری- چون موجی خروشان در حرکتیم، تا دنیا بداند که:

تا زنده ایم، رزمنده ایم

هفته ی هنر انقلاب، گوارای وجود هنرمندان ناب انقلابی.

منابع:

  1. سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی
  2. همان
  3. از بیانات ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)