به گزارش ترجمان صبح، علی مدبر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فاز دوم آوار برداری قسمت های مستهلک این خانه در تداوم فاز نخست است، افزود: پس از عملیات آواربرداری، قسمت های مستهلک خانه علی مسیو برای مرمت آماده سازی می شود.

وی اظهار کرد: با اتمام عملیات مرمتی فاز یک خانه علی مسیو، از ماه های گذشته عملیات آواربرداری فاز دوم این خانه تاریخی که دچار فرسودگی و استهلاک شده بود، شروع شد که بعد از اتمام این عملیات، قسمت های فرو ریخته در حیاط دوم خانه علی مسیو، عملیات مرمتی و ساماندهی این قسمت نیز به زودی آغاز خواهد شد.

مدبر با بیان اینکه فاز دوم خانه علی مسیو تحت مالکیت شهرداری منطقه هشت است، ادامه داد: تلاش داریم تا با مرمت و ساماندهی آن، این خانه تاریخی را با شکل و شمایلی هرچه بهتر و آماده تر میزبان علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ سیاسی و اجتماعی تبریز کنیم.