به گزارش ترجمان صبح، قدرت نمایی زمین خواران به جایی رسیده که هفته گذشته، حدود ۵۰۰ اصله درخت یک زمین ۵ هزارمتری که توسط شهرداری کاشته شده بود در روز روشن قلع و قمع گردید.

این قطعه زمین که جنب مدرسه اکبریه فلکه معلم شهرک ارم قرار دارد جدیدترین موردی است که مورد توجه سودجویان قرار گرفته است.

به گفته ساکنین محل، زمین خواران اراضی بایر را شناسایی کرده و با جعل یا تنظیم قولنامه های صوری، نسبت به تصاحب و فروش آنها اقدام می کنند.

اهالی محل که برای مقابله با زمین خواران اراده جدی داشته و حتی قلع و قمع درختان این قطعه زمین توسط آنان صورتجلسه شده است، پیش از این هم زمین ۵ هزار متری باغ فدک کوثر را از دست زمین خواران نجات داده و به پارک عمومی تبدیل کرده اند.

بر اساس گزارشات مردمی، سراسر اراضی بایر شهرک ارم تا پشت بیمارستان عالی نسب مورد هجوم زمین خواران قرار گرفته و ورود نهادهای نظارتی به این موضوع ضروری است.

گفته می شود شهرداری منطقه ۱۰ نسبت به این حادثه اقدامات قانونی خود را آغار کرده است.