به گزارش ترجمان صبح، داود شایقی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از سال‌ها تلاش کارشناسان و متخصصان سند آمایش توسعه‌ای اردبیل تمام مراحل تائید را سپری کرد و از ابتدای امسال برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد تا براساس آن برنامه‌ریزی‌ها و هدفگذاری‌ها در ۲۵ سال آینده انجام شده و به شکل متوازن توسعه پایدار استان را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: هم‌راستا با این سند، سند توسعه شهرستان‌های استان اردبیل و سند توسعه اقتصادی و اشتغال روستاها نیز با قوت و قدرت در حال انجام است تا مسئولان و مدیران اجرایی در برنامه‌ریزی و هدفگذاری پیش‌رو مشکلی نداشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به سند آمایش توسعه‌ای اردبیل گفت: تاکنون برای بیش از ۳۸۷ روستا مطالعات اقتصادی و اشتغال انجام شده و امسال نیز برای ۱۲۹ روستا تدوین این سند در دستور کار است.

شایقی افزود: در سال مزین به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تدوین این اسناد بالادستی می‌تواند چراغ راه در تقویت مسیر تولید و توسعه و بهترین پشتیبانی در ارائه خدمات به گروه‌های هدف باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با بیان اینکه به همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کار معین با کارکنان پیمانی از ابتدای امسال اجرا می‌شود، افزود: حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بوده که به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان همتراز تغییر می‌یابد.

شایقی بیان کرد: در این بخشنامه تصریح شده است که کارمندان قرارداد کار معین می‌توانند از مزایای مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای ارتقا یافته براساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی برخوردار شوند.

سند آمایش توسعه‌ای اردبیل

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین برای تعیین حقوق و مزایای آنان با رعایت شرایط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه براساس مقررات حاکم بر کارکنان پیمانی الزامی خواهد بود.

شایقی بیان کرد: معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقد شده کارمندان قرارداد کار معین براساس دستورالعمل ابلاغی کمتر باشد.