به گزارش ترجمان صبح، سعید پناهی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: واکسیناسیون اعضای نظام پزشکی که شامل پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، آزمایشگاه داران و ماماها می شود از دیروز شروع شده است و ۲۴۰ نفر تاکنون واکسن دریافت کرده اند و امروز نیز برای ۳۰۰ نفر تزریق می شود.

وی در مورد اولویت دریافت واکسن گفت: ابتدا برای افراد بالای ۵۰ سال تزریق شد و از امروز برای افراد بالای ۴۰ سال و از فردا نیز برای افراد بالای ۳۰ سال واکسن تزریق می شود.

رییس نظام پزشکی تبریز با اشاره به اینکه هم اکنون سه نوع واکسن اسپوتنیک، سینوفارم و آسترازنکا در تبریز موجود است، اظهار کرد: واکسن سینوفارم را به بیماران خاص تزریق می کنند و اسپوتنیک هم توسط همکاران دانشگاه در بیمارستان ها تزریق می شود ولی واکسن آسترازنکا در اینجا توسط همکاران خودمان برای اعضای نظام پزشکی تزریق می شود.

وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون دو مرحله ای است که واکسن اسپوتنیک چهار هفته بعد از تزریق و آسترازنکا نیز به فاصله سه ماه بعد از تزریق دوباره تزریق می شود و احتمال تک دوز بودن واکسن آسترازنکا و اینکه جواب بدهد، در دست بررسی است.