به گزارش ترجمان صبح، مجموعه پروژه‌های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی شامل یک پل و پنج رمپ و مسیر دسترسی است که بهره برداری از آن‌ها، نقش بسیار موثری در روان سازی و تبادل ترافیک در مسیرهای خروجی و ورودی به جاده ائل گلی، بلوار توانیر، بلوار استاد شهریار، بلوار سپهبد شهید سلیمانی و دروازه تهران ایفا خواهد کرد.

پل مهندس اشرف‌نیا، بزرگترین و مهمترین پروژه از مجموعه پروژه‌های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی است که خودروهای خروجی از جاده ائل گلی را به بلوار استاد شهریار (چایکنار) و بلوار سپهبد شهید قاسم سلیمانی (کمربندی میانی) هدایت می‌کند و موجب کاهش قابل توجه بار ترافیکی روی پل کابلی خواهد شد.

در کنار پل مهندس اشرف نیا، رمپ توانیر به بلوار استاد شهریار (چایکنار) و رمپ کمربندی میانی به جاده ائل گلی در مسیر برگشت از توانیر، از دیگر مسیرهای دسترسی در تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی است که همزمان افتتاح می‌شود.

هم‌چنین طرح‌های تعریض جاده ائل‌گلی به پل همسان، تعریض و اجرای مسیر اتصالی رمپ منتهی به جاده ائل‌گلی و اجرای دیوار و بدنه‌سازی مسیرها، پروژه‌های فرعی و مکمل طرح تبادل اتحاد ملی محسوب می‌شود.

 مجموعه پروژه‌های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی در مجموع به طول ۱۲۲۰ متر احداث مسیر و ۷۲۰ میلیارد ریال هزینه، اجرا شده و همزمان با سالروز استقرار نهاد شوراها تقدیم شهروندان عزیز می‌شود.