به گزارش ترجمان صبح، اکبر فتحی روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: اخذ سند برای اراضی تعیین تکلیف شده توسط کمیسیون رفع تداخل، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل اختلاف بین اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی و ملی از گذشته وجود داشت که با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پایان یافت، افزود: براساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید.

وی ادامه داد: براساس این قانون جهاد کشاورزی همچنین مکلف شده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند که پس از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی ، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار شده و کشاورز می‌تواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند.

فتحی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اراضی آذربایجان شرقی را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، اسناد قدیمی هستند که این اسناد به شکل نسق‌های زارعی یا تعداد کمی از کشاورزان اسناد دفترچه‌ای دارند و آنان از معضلات فراوانی رنج می‌برند.

بیشتر بخوانید؛
طرح‌های آبرسانی آذربایجان‌شرقی در انتظار تامین اعتبار

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در این اسناد نقشه زمین‌های زراعی مشخص نشده است، اظهار کرد: نقشه ‌های قدیمی نقشه‌های دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد بخاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان می شود که پرونده‌های قضایی زیادی در این موارد تشکیل شده که برای رفع این مشکلات و مانع زدایی از آن ، ارایه نقشه‌های کاداستری می‌تواند نقش مهمی در این باره ایفا کند.

وی با بیان اینکه پس از ترسیم اراضی کشاورزی، کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی می‌شوند و براساس نقشه‌های تایید شده تعویض نقشه انجام می شود، گفت: تهیه نقشه کاداستر برای همیشه به درگیری و اختلافات پایان می‌دهد.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اکنون به دستگاه‌ها و ماهواره‌هایی مجهز هستیم که اراضی کشاورزی را به طور کامل مشخص می‌کند، افزود: این ماهواره‌ها و دستگاه‌ها حدود اراضی کشاورزی را مشخص می‌کند و از این طریق مشکل نقشه‌های قدیمی اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود، به طوری که این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد و یک اقدام مهم در راستای تحقق شعار سال است.

وسعت اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی اعم از زراعی و باغی به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار می‌رسد.